ประกันสังคม เผยความคืบหน้าเรื่องคืน เงินสมทบชราภาพ

ประกันสังคม เผยความคืบหน้าเรื่องคืน เงินสมทบชราภาพ

ทางสำนักงาน ประกันสังคม ได้ทำการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องการคืน เงินสมทบชราภาพ โดยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจราณาศึกษาข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ประกันสังคม ได้ทำการชี้แจงถึงความคืบหน้าในประเด็นที่ได้มีการเรียกร้องให้ทำการคืน เงินสมทบชราภาพ ก่อนกำหนด ว่าในขณะนี้ทางหน่วยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการในการศึกษาข้อเรียกร้อง และพิจารณาความเป็นไปได้

ทั้งนี้แล้วเป็นการดำเนินการที่จะคำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย 

และผลกระทบในแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการหารือไปแล้ว 2 ครั้ง โดยล่าสุด เมื่อตอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ก็ได้มีมติให้ำดำเนินการ 2 ระยะ ดังนี้

ในระยะสั้นนั้นให้ทำการช่วยเหลือ ผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านการให้ผู้ประกันตนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยผ่านสถาบันการเงิน มาในส่วนระยะยาว ทางสำนักงานจะต้องทำการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดทางให้สามารถนำเงินกองทุนชราภาพ มาใช้บางส่วนก่อนกำหนดได้

โดยจะมีการนำมติที่ได้จากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจไป เสนอให้ต่อคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

หลังจากมีผลตอบรับที่ดีเกิดคาดใน 11 เดือน 11 ธอส. กลับมาอีกครั้งกับ 12 เดือน 12 เปิดประมูลบ้านออนไลน์ ที่อยู่อาศัยและที่ดินเปล่ากว่า 111 รายการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโปรโมชั่นเพื่อคนต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง ด้วยมหกรรม 12 เดือน 12 เปิดประมูลบ้านออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน G H Bank Smart NPA

โดยมีที่อยู่อาศัย, อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มาให้ประชาชนจับจองกว่า 111 รายการ โปรโมชั่นไม่ได้มีแค่นี้ เมื่อ ธอส. ใจปล้ำเปิดราคาเริ่มประมูลด้วยการลดสูงสุดถึง 40% จากราคาเดิม และผู้ที่ชนะการประมูล จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10 % หากทำสัญญาแล้วเสร็จก่อน30 ธ.ค. 2563 (หลังจากนั้นถึง 31 มี.ค. 2564 จะลดเพียง 5%) นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ผ่อนดาวน์ ดอกเบี้ย 0% นาน 12-60 เดือน อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและโหลดแอปพลิเคชัน G H Bank Smart NPA ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 ธ.ค.63 เวลา 10.40 น.

ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้ประสบ อุทกภัย ทาง ภาคใต้

ธ.ก.ส. ได้มีเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้แก่บรรดา เกษตรกร ผู้ประสบ อุทกภัย ในพื้นที่ ภาคใต้ ในเบื้องต้นโดยการให้ถุงยังชีพและสนับสนุนศูนย์อพยพต่าง ๆ ทั้งนี้ก็ได้มีการพิจารณาถึงการช่วยเหลือด้านการเงินด้วย

ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้ประสบ อุทกภัย ในพื้นที่ ภาคใต้ โดยมอบหมายให้สาขาจัดถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วกว่า 8,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมจัดสินเชื่อฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และสินเชื่อฟื้นฟูหลังประสบภัย

รองรับกรณีเกษตรกรต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตร วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้  ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสม เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่มและลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ซึ่ง ธ.ก.ส. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ประสบภัย จึงได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือพร้อมมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ในพื้นที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ได้มอบหมายให้พนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจลูกค้า พร้อมจัดหาถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อน โดยเบื้องต้นได้ส่งถุงยังชีพช่วยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จำนวนกว่า 8,518 ชุด  และเข้าไปสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลต่าง ๆ เช่น จัดหาอาหาร น้ำดื่ม บริการสุขาเคลื่อนที่ เต็นท์สนาม

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าเรือ  ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าแรงงาน เป็นต้น และหลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง จะเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย เช่น การมอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ การซ่อมแซมทรัพย์สินของใช้จำเป็น การซ่อมแซมเครื่องจักรการเกษตร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวเนื่องในการให้ความช่วยเหลือกรณีฟื้นฟูหลังประสบภัย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. กรณีที่เกษตรกรได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ ธ.ก.ส. จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย และพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ระยะ 6 เดือนแรก

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป